دانلود پیک نوروزی 98 کلاس اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم و ششم ابتدایی

پیک نوروزی 98

از زمان های قدیم همواره برای اینکه دانش آموزان از تحصی و یادگیری باز نمانند آموزش و پرورش پیک نوروزی 98 را بین دانش آموزان توزیع و ارائه می نماید . تیم آموزش ما نیز اقدام به تهیه پیک نوروزی 98 برای کلیه دانش آموزان کلاس اول دوم و کلاس سوم ابتدایی و کلاس چهارم ابتدایی و کلاس پنجم ابتدایی و کلاس ششم ابتدایی می باشد .

پیک نوروزی

پیک نوروزی می تواند کمک شایانی در راستای جمع بندی تکالیف دانش آموزان در قالب یک مجموعه آموزشی  و تربیتی نماید. و به دلیل وجود صفحات و موضوعات متنوع می تواند در کنار سرگرم نمودن دانش آموزان با مطالب مختلف سبک زندگی ایرانی اسلامی را هم به آنها بیاموزد. همچنین در صفحات مختلف پیک نوروزی معمولا مطالبی گنجانده می شود که جنبه تربیتی و امر به معروف دارد. دانش آموزان به کمک این مطالب با مسائل اخلاقی و تربیتی در راستای سند تحول بنیادین آشنا می شوند. این مسائل در پیک نوروزی ۹۷ پر رنگ تر شده و از نقطه نظرات مختلف به آن پرداخته می شود